Luftpistolsskytte

Schema för luftpistolsskyttet hösten 2020-2021 se detta programblad.

Reglerna för luftpistolskytte finns i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok (SHB) i del K.

Grundläggande information om luftpistolsskytte från skjuthandboken

Luftpistolskjutning är precisionsskjutning med luft- eller kolsyrepistol mot luftpistoltavla på 10 m avstånd.

Vid allt skytte är man indelad i olika klasser efter kompetens. Man skjuter i samma klass hela året. För seniorer är klasserna 1, 2 och 3. Klass 1 är skytte som inte har fått guldmärket. Klass 2 är skyttar som har guldmärket men inte klassificerat sig för klass 3 som även kallas riksmästarklassen.

Ungdomsklasser
Vid luftpistoltävling kan följande klasser förekomma:
Lp 9 Skytt som under året fyller högst 9 år
Lp 11 Skytt som under året fyller högst 11 år
Lp 13 Skytt som under året fyller högst 13 år
Lp 15S Skytt som under året fyller högst 15 år
Lp 15F Skytt som under året fyller högst 15 år
Lp 17 Skytt som under året fyller högst 17 år
Lp 20 Skytt som under året fyller högst 20 år
Lp 25 Skytt som under året fyller högst 25 år
Vid vissa tävlingar kan flickor och pojkar skjuta i egna klasser (fr.o.m. Lp15). Klassen noteras då med tillägg F eller P. Exempel: Klass Lp 15FS.

Vapen

Överensstämmer med internationella regler: ISSF Air Pistol (SvSF Luftpistol).
Kaliber 4,5 mm (.177)
Säkring Inget krav på säkringsanordning.
Kolv Se Bild 10.
Vikt Max 1500 g (inklusive eventuell pipvikt)
Pipvikt Är tillåten om den är fast monterad.
Ammunition Kulor av valfri form tillverkade av bly eller annat mjukt material med en maximal diameter av 4,5 mm (kal .177) är tillåtna.
Avtryck Min 500 g anbringat mitt på avtryckaren och parallellt med vapnets kärnlinje (pipan).
Vapendimensioner Vapnet skall rymmas i en rektangulär låda med innermåtten 420 x 200 x 50 mm. Tillverkningstolerans +1,0/-0,0 mm.

Utrustning

Glasögon får användas.
Bländarskiva får användas. I glasögon får inte diopterhål tas upp.
Vid tävling får skygglapp användas. Vid träning får skygglapp användas endast under förutsättning att riskområdet i sida är övervakat.
Skärm eller brätte på huvudbonad eller solskärm får inte vara längre än 10 cm. Skyttemössa med fällbara skärmdelar får användas.
Hörselskydd skall användas.
Endast ljudreducerande hörselskydd får användas. Radio, bandspelare eller annan typ av ljudalstrande eller andra kommunikationssystem är förbjudna. Hörselskydd med inbyggd mottagningsanordning är inte tillåtet för tävlande.
Skjuthandske, avsedd att skydda handen, får användas under förutsättning att den inte har någon stödjande funktion.

Skjutställning

Den tävlande skall stå fritt utan stöd helt inom skjutplatsen. Hela vapnet skall hållas och avfyras endast med en hand. Handleden skall vara synligt fri från stöd. Armband, armbandsur, manschett eller liknande föremål som kan ge stöd är förbjudna på vapenhand eller arm.
Vid ungdomsskytte med luftpistol gäller särskilda regler enligt bestämmelserna för 80-iaden.

Lp 9 sittande med stöd
Lp 11 sittande med stöd
Lp 13 sittande med stöd
Lp 15S stående med stödhand
Lp 15F stående utan stödhand
Lp 17 stående utan stödhand
Lp 20 stående utan stödhand
Lp 25 stående utan stödhand

Exempel på skjutställningar

Sittande skjutställning: Vid bord med raka armar. Stöd för händer eller underarmar tillåtet, förstock eller pipa får inte vila mot stödet. Kolven får dock vila mot stödet.
Skjutstöd modell Norma användes.

I varje serie skjuts 10 skott.

Läs även vad förbundet skriver om luftpistolsskytte.

Bestämmelser för luftpistolmärke för ungdom

Luftpistolsmärke

Märket är instiftat för att stimulera ungdomsskyttet.
Märket är av tre valörer: brons, silver och guld. Dessutom finns påbyggnads märke i guld med 1, resp. 2 och 3 stjärnor.
Brons-, silver- och guldmärke kan erövras under samma kalenderår. Märke av högre valör kan erövras endast av den, som tidigare utlöst märke av närmast lägre valör.
Märket bör utlämnas i direkt samband med fullgjort prov.
Berättigade att avlägga prov för märke är ungdomar till och med det år del fyllt 13 resp. 15 år. För påbyggnadsmärke krävs medlemskap i förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbun det eller Svenska Skyttesportförbundet.
Föreningsfunktionär övervakar och leder all märkesskjutning. Som vapen får användas luft- eller kolsyrepistol enligt be stämmelserna i SHB.
För erhållande av luftpistolmärke för ungdom erfordras att skytt i fem 10-skottsserier mot internationell luftpistoltavla, skjuttid 15 min per serie, har uppnått i varje serie minst nedanstående poäng:

Märkesvalör t o m 13 år
Sittande med stöd eller
stående med stödhand
t o m 15 år
Stående med stödhand
Brons 76 76
Silver 82 80
Guld 88 84
Guld med en stjärna 92 88
Guld med två stjärnor 94 90
Guld med tre stjärnor 97 93

Skjutställning enligt bestämmelserna för 80-iaden.